Εταιρεία

Το προφίλ μας

Η ΟΡΡΑΟΝ είναι μια από τις νεότερες αλλά σημαντικές κατασκευαστικές εταιρείες στην Ήπειρο και τη Δυτική Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 2008 με τη μορφή Ετερόρρυθμης Εταιρείας και γρήγορα καθιερώθηκε ως κύριος συμμέτοχος στην ανάπτυξη της ανωτέρω περιοχής και ιδιαίτερα της Ηπείρου.
Ως Ανώνυμη Εταιρεία, είναι κάτοχος εργοληπτικού πτυχίου 2ης Τάξης, εκτελώντας με επιτυχία δημόσια και ιδιωτικά έργα, σε όλες τις κατηγορίες έργων (Οδοποιίας, Υδραυλικά, Λιμενικά, Οικοδομικά και Ηλεκτρολογικά), ενώ δύναται να εκτελεί και έργα πολύ μεγαλύτερα από την κατηγορία της.

Διακρίνεται και για την εκτέλεση κάθε σύνθετου και απλού έργου που απαιτεί τεχνογνωσία, όπως σύμμικτες κατασκευές γεφυρών, αντιστηρίξεις, θεμελιώσεις κ.α.

Η ΟΡΡΑΟΝ με την μέχρι σήμερα πορεία της, με την ποιότητα στις προσφορές της, τη συνέπεια στις υποχρεώσεις της και έχοντας στη διάθεσή της σημαντική εμπειρία και τεχνική εξειδίκευση των στελεχών της στην κατασκευή μεγάλων έργων υποδομής, είναι μια από τις πλέον αξιόπιστες εταιρείες στον κατασκευαστικό κλάδο και στην κατηγορία της.

Η ιστορία του ονόματος ΟΡΡΑΟΝ

Το Αρχαίο Όρραον αποτελεί μια εντυπωσιακή αρχαία ακρόπολη των Μολοσσών. Ολοι οι οικισμοί των Μολοσσών από το υψίπεδο των Ιωαννίνων πρός την πεδιάδα της Αρτας και τον Αμβρακικό Κόλπο, με τις κοιλάδες Λούρου και Αράχθου, αποτελούσαν πέραν των άλλων σκοπών (φυλάκια, φρούρια) και ενδιάμεσους σταθμούς διακίνησης προϊόντων. Το Όρραον ιδρύθηκε τον 4ο αιώνα π.Χ. σε μια στρατηγική θέση (ύψωμα) πλησίον της Αρχαίας Αμβρακίας. Η επιλογή της στρατηγικής αυτής θέσης από τους φιλόδοξους Μολοσσούς έγινε, αφενός για τον έλεγχο του εμπορικού διαύλου επικοινωνίας με τη Νότιο Ελλάδα και αφετέρου για τη φύλαξη του ζωτικής σημασίας για την άμυνα του κράτους τους στρατιωτικού περάσματος. Το έτος 168-167 π.Χ. ο οικισμός Όρραον καταστράφηκε από τους Ρωμαίους του Αιμίλιου Παύλου, με την ολοσχερή ισοπέδωση των τειχών του, επειδή ήταν μία από τις τέσσερις ηπειρωτικές πόλεις που προέβαλλαν αντίσταση κλείνοντας τις πύλες τους στις ρωμαϊκές λεγεώνες.

Ισολογισμοί: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019-2020, 2021, 2022

Η ομάδα μας

Ρεμπής Παναγιώτης

Πρόεδρος & Διευθύνων σύμβουλος
Πολιτικός Μηχανικός, Πτυχιούχος ΔΠΘ

Ιδρυτικό μέλος με 35ετή εμπειρία στο χώρο των δημοσίων έργων ως τεχνικός διευθυντής μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων.

Ρεμπής Βασίλειος

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Μέλος της ομάδας από το 2019. Είναι υπεύθυνος για τις συμβάσεις και τη  διαχείριση της εταιρείας.

Ρεμπή Λυδία

Αρχιτέκτων Μηχανικός, Πτυχιούχος ΕΜΠ

Στελεχώνει την εταιρεία έχοντας υπερ 10ετή εμπειρία, υπεύθυνη για τις αρχιτεκτονικές μελέτες, τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση των οικοδομικών έργων.

Ρεμπής Γεώργιος

Τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού και Εργασιακών Σχέσεων - Μέλος του CIPD

Οικονομολόγος, κάτοχος μεταπτυχιακού στη Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και Εργασιακών Σχέσεων (παν. WARWICK).

Μουστακίδης Γεώργιος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Στελεχώνει την εταιρεία έχοντας 25ετή εμπειρία μεγάλων δημοσίων έργων, υπεύθυνος για τις Η/Μ κατασκευές της εταιρείας.

Πελοπίδας Παναγιώτης

Μέλος ΔΣ
Υπεύθυνος τμήματος Προμηθειών

ΜΕΤΡΟΝ Α.Ε. Σύμβουλοι Μηχανικοί
Εξωτερικοί συνεργάτες που εξειδικεύονται σε θέματα ανάπτυξης, εφαρμογής συστημάτων χρονικού προγραμματισμού και θεμάτων διαχείρισης συμβάσεων.