Αναβάθμιση εγκαταστάσεων ϊαματικών πηγών Πρέβεζας

Αφορά την δημιουργία μια σύγχρονης και βιώσιμης οικονομικά Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας με παράλληλη ανάδειξη του Οθωμανικού Πυρήνα ο οποίος ενσωματώνεται στο υφιστάμενο κτίριο, με εργασίες:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΡΓΟ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕ ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε. 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
2021-2023
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.383.000,00€