Προμήθεια και τοποθέτηση γέφυρας στον Κλειτόριο ποταμό

Αφορά την προμήθεια και την τοποθέτηση νέας γέφυρας σύμμικτης κατασκευής που βρίσκεται στην επαρχιακή οδό Καλάβρυτα – Τρίπολη στην έξοδο του χωριού Κλειτορία. Το άνοιγμα της είναι 26μ. και το πλάτος καταστρώματος 9.58μ. επί δύο ακροβάθρων στον Κλειτοριό ποταμό. Ο φορέας αποτελείται από έξι δίδυμους μεταλλικούς δοκούς ύψους 0.90μ. επι των οποίων έχουν συγκολληθεί ύλοι Nielson και η πλάκα του φορέα από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37, ενώ τα ακρόβαθρα από σκυρόδεμα C20/25. Αρμοί τύπου Alga TX80st τοποθετήθηκαν στις δύο άκρες της γέφυρας.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΡΓΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΙΚΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΣΤΟΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΟ ΠΟΤΑΜΟ, ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε. 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε. 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
2013
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
250.000,00€