Κατασκευή κόμβου επί της Ε.Ο. Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας

Υλοποιήθηκε η κατασκευή κόμβου επί της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας στη διακλάδωση Βράχου

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΡΓΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΒΡΑΧΟΥ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Κ/ΞΙΑ ΟΡΡΑΟΝ ΑΤΕ – ΒΑΡΕΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε. 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
2018
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
500.000,00€