Επέκταση βιομηχανικής μονάδας Λιαρωμάτη Α.Ε. στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ Α.Ε. 
ΕΡΓΟ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΙΑΡΟΜΑΤΗ Α.Ε.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε. 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε. 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
2009
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
322.340,00 €