Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου Λυγιάς

Υλοποιήθηκε εκβάθυνση διαύλου ναυσιπλοΐας και εκσκαφή – απομάκρυνση φερτών υλικών εντός της λεκάνης ελλιμενισμού σκαφών.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΡΓΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΠΑΡΓΑΣ – ΛΥΓΙΑΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε. 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε. 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
2013
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
40.000,00€