Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου Παντοκράτορα Πρέβεζας

Κατασκευάστηκε απ’ αρχής το αλιευτικό καταφύγιο Παντοκράτορα Πρέβεζας με: 1)εκβάθυνση λιμενολεκάνης και διαύλου ναυσιπλοΐας κυρίως βραχώδους υλικού συνολικής ποσότητας 50000κ.μ. 2) Προσήνεµος µώλος μήκους 165μ. με την τοποθέτηση τεχνητών ογκολίθων. 3) Κατασκευή περιμετρικών κρηπιδωμάτων συνολικού μήκους 162μ. 4) Κατασκευή υπήνεμου μώλου μήκους 16.5μ. και ράμπα καθέλκυσης-ανέλκυσης. 5) Κατασκευή χερσαίου χώρου 4600τ.μ. από έγχρωμα σταμπωτά δάπεδα. 6) Εξωτερική θωράκιση από φυσικούς ογκόλιθους 6.5-10t.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΕΡΓΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Α.Τ.Ε. 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Κ/ΞΙΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Α.Τ.Ε.-ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε. 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
2011-2014
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2.813.008,00 €