Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Φιλιππιάδας

Αφορά την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Φιλιππιάδας δήμου Ζηρού (πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου), καθώς και την ανακατασκευή των πεζοδρομίων των οδών Μπιζανίου και τον πεζόδρομο Ζέρβα. Οι παρεμβάσεις αφορούν πλακοστρώσεις 3000τ.μ. με οδεύσεις τυφλών και στέγαστρο από μεταλλικό σκελετό με επικάλυψη από διπλό κρύσταλλο ασφαλείας. Περιμετρικά της πλατείας κατασκευάζεται δάπεδο από Deck, ενώ τοποθετούνται παγκάκια εξωτερικού χώρου και φωτιστικά επί στύλου.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ
ΕΡΓΟ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΖΕΡΒΑ ΚΑΙ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε. 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
2017
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
506.000,00€