Ανάπλαση χώρου στην Φιλιππιάδα

Αφορά την ανάπλαση του κοινόχρηστου χώρου πλησίον του Κέντρου Υγείας στην πόλη της Φιλιππιάδας, που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και  τη δημιουργία νέων χώρων αναψυχής για το κοινό καθώς και την αναβάθμιση του υφιστάμενου υπαίθριου «Θεάτρου», με εργασίες:

  • Καθαιρέσεις στοιχείων όπως σιντριβάνι, παλαιά καθιστικά- παγκάκια κλπ
  • Αποξήλωση της παλαιάς και κατασκευή νέας πλακόστρωσης του συνόλου της πλατείας με πλάκες ψαμμίτη δεματίου
  • Αναπροσαρμογή των υψομέτρων της πλατείας και δημιουργία νέων χώρων με στόχο την καλύτερη λειτουργία των χώρων αναψυχής
  • Εκσκαφή ενός μεγάλου μέρους της πλατείας για τη δημιουργία επιπλέον χώρων πρασίνου και φύτευση του συνόλου των νέων χώρων αλλά και των υπαρχόντων χώρων πρασίνου με χλοοτάπητα καθώς και διατήρηση των παλαιών δέντρων και φύτευση νέων
  • Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων περιμετρικά της πλατείας
  • Αποξήλωση παλαιών φωτιστικών και τοποθέτηση νέων αυτόνομων ηλιακών συστημάτων φωτισμού τύπου LED
  • Συντήρηση και αποκατάσταση του υπαίθριου θεάτρου.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ
ΕΡΓΟ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε. 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
2021-2023
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
300.000,00€